اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه

مطالب عمومی

نویسنده

چکیده

اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سر و سامان دادن  به وضعیت اقتصادی ایران مطرح و تبیین آن بر عهده حوزویان و دانشگاهیان گذاشته شده است.
آیا این طرحی راهبردی و درازمدت است یا راهکاری کوتاه‌مدت که تنها مناسب شرایط بحرانی است؟ آیا می‌شود مفهوم اقتصاد مقاومتی را در حد‌ّ مقاومت اقتصادی فروکاست؟ جلسه حاضر برای تحلیل آن و پاسخ به سؤالاتی از این دست برگزار شده است.
به اعتقاد سخنران، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است راهبردی و استراتژیک که در شرایط متغیر برای رسیدن به سطوح عالی اقتصاد برنامه مناسب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance Economy, an Approach to Development

نویسنده [English]

  • Muhammad Husayn Husaynzāda Bahrainī
چکیده [English]

Resistance economy is an approach that the Supreme Leader has proposed for ordering Iran’s economic situation and left up to the Hawza scholars and academicians to elaborate on.
Is it a long-term strategic plan or a short-term approach merely suitable for critical circumstances? Can the resistance economy be reduced down to economic resistance? The present meeting has been convened to analyze it and to answer such questions.
According to the lecturer, the resistance economy is a strategic economy that has applicable planning in fluctuating circumstances for achieving higher levels of economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • economic resistance
  • strategic resistance
  • Supreme Leader’s viewpoint