بازخوانی سورة مسد (تَبّت)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

اسلام‌ستیزان هر چندگاه با برنامه‌ای طرّاحی شده، عواطف انسانی و دینی مسلمانان را جریحه‌دار می‌کنند. چندی پیش با نمایش فیلمی موهن، جسارتی بی‌شرمانه نسبت به پیامبر اعظم روا داشتند. نویسنده در پاسخ این اهانت با الهام از سورة مَسَد بیان می‌کند که میان انگیزه‌های ابولهب در صدر اسلام و تهیه‌کنندگان این فیلم، همانندی کامل وجود دارد؛ با این تفاوت که دشمنی ابولهب و همسرش در دوره جاهلیّت بود و دشمنی اینان در عصری است که زمامدارانش مد‌ّعی حقوق بشر و احترام به مقد‌ّسات دینی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reappraisal of Sūrat al-Masad (Expressing Disdain for the Followers of Abū Lahab in our Era)

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

Once in a while, the antagonists of Islam hurt the feelings and religious emotions of the Muslims by a coordinated plot. Some time ago, they displayed shameful insolence towards the Holy Prophet (S.A.W.) by showing a disgusting and offensive film on the Holy Prophet (S.A.W.).
In response to this insult and inspired by Sūrat al-Masad, the writer of the present article states that there is a total similarity between the motives of Abū Lahab in the early days of Islam and those of the producers of this film; with the difference that the enmity of Abū Lahab and his wife happens in the age of Paganism, whereas the enmity of these insulters is taking place in an era in which its statesmen claim supporting human rights and respecting religious sanctities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet of Islam (S.A.W)
  • Sūrat al-Masad
  • Abū Lahab
  • antagonism to Islam