جلوه‌هایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضا

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی، مدیر گروه مطالعات فرهنگی زائر

چکیده

امام علی بن موسی الرض(ع) با گفتار و کردار ارزنده خویش به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم، به یاران و شیعیان خود درس شجاعت، ایثارگری و ظلم‌ستیزی داده‌اند. واکاوی و معرفی این بُعد از شخصیت آن امام همام که کمتر به آن توجه شده است می‌تواند در تقویت روحیه حق‌طلبی و ورود شیعیان و دوستداران عالم آل محمد(ع) به میدان امر به معروف و نهی از منکر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Imam ‘Alī b. Mūsā al-Rizā’s (A.S.) Bravery

نویسنده [English]

 • Amir Salmani Rahimi
چکیده [English]

With his precious sayings and actions, Imam ‘Alī b. Mūsā al-Rizā (A.S.) has provided his companions and followers with lessons of bravery, self-sacrifice, and martyrdom-seeking in two direct and indirect ways. Searching into and introducing this dimension of the magnanimous Imam’s personality, to which little attention has been paid, along with introducing some of his companions who lived brave and self-sacrificed lives, can enhance truth-seeking and self-sacrifice spirit in the followers and devotees of the learned of the Prophet’s (S.A.W.) Household (A.S.).

کلیدواژه‌ها [English]

 • bravery of Imam ‘Alī b. Mūsā al-Rizā (A.S.)
 • the learned of the Prophet’s (S.A.W.) Household (A.S.)
 • eulogies of Imam al-Rizā (A.S.)
 • poets of Ahl al-Bayt (A.S.)
 • Imam al-Rizā’s (A.S.) sīra in his speech and behavior
 1. قرآن کریم
 2. ابن‌بابویه قمی، محمد بن علی بن حسین، کتاب الخصال، منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی القم المقدسه، 1403ق.
 3. ـــــــــــــــ ، علل الشرایع، 2ج، منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، نجف اشرف، 1386ق.
 4. ـــــــــــــــ ، عیون اخبار الرضا، 2ج، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1404ق.
 5. ابن شهرآشوب، شیرالدین محمد بن علی، معالم العلماء، قم.
 6. ـــــــــــــــ ، مناقب آل ابی‌طالب، 3ج، مطبعة الحیدریه، نجف، 1956م.
 7. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، 4ج، دار الکتب الاسلامیه، طهران.
 8. عطاردی، عزیزالله، راویان امام رض(ع) در مسند الرضا، کنگره جهانی حضرت رضا، مشهد، 1367ش.
 9. ـــــــــــــــ ، مسند الامام الرضا ابی الحسن علی بن موسی8، کنگره جهانی حضرت رضا، 1406ق.
 10. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الروضة من الکافی، 8ج، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363ش.
 11. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار، 110 ج، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403ق.