وضعیت تفاسیر شیعی در هند

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

استادیار مطالعات و پژوهش‌های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

از زمانی که اسلام به هند راه یافت، قرآن کریم به عنوان قانون اساسی اسلام نیز مورد توجه مسلمانان هند قرار گرفت. از یک سو ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان‌های اردو، هندی، فارسی، عربی و انگلیسی و از سوی دیگر، تأسیس مراکز آموزشی، تبلیغی و پژوهشی در حوزة علوم و معارف قرآن کریم در سراسر هند رواج یافت. تألیف و تدوین انبوهی از آثار قرآنی و تربیت هزاران مفسّر، قرآن‌پژوه و قاری قرآن کریم، حاصل این تلاش‌ها و کوشش‌هاست. اوج این جنبش قرآنی، در تنوع تفاسیر قرآنی به لحاظ مذهب، روش، گرایش، سبک و زبان کاملاً مشهود است.
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، گزارشی توصیفی از تفاسیر شیعی در هند است که گاه با تحلیل نیز همراه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Report on the Shī‘ī Interpretations of the Qur’an in India

نویسنده [English]

 • Sayyid Mustafā Ahmadzāda
چکیده [English]

Ever since Islam found its way into India, the Holy Qur’ān attracted the attention of the Muslims in India, as well. On one hand, the translation and interpretation of the Holy Qur’ān into various languages, and on the other hand, establishment of educational, propagational, and research centers in the field of sciences and knowledge of the Holy Qur’ān became prevalent throughout India. Writing and compiling a great number of Qur’ānic works and training thousands of commentators of the Qur’ān, Qur’ān researchers, and Qur’ān reciters, are the outcomes of these attempts and endeavors. The pinnacle of this Qur’ānic movement is quite obvious in its variety of Qur’ānic interpretations in terms of school, methodology, inclination, style, and language.

کلیدواژه‌ها [English]

 • India
 • Shī‘ī interpretations of India
 • History of Shī‘ism in India
 • history of interpretation in India
 1. اطهر رضوی، سید عباس، شیعه در هند، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، 1376ش.
 2. آقا بزرگ تهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، 1403ق.
 3. حسینی، لوامع التنزیل و سواطع التأویل، مقدمه تفسیر، جلد نخست، چاپ سنگی، لاهور، 1297ق.
 4. شاکر، محمدکاظم، مبانی و روش‌های تفسیری، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382ش.
 5. شهیدی صالحی، عبدالحسین، تفسیر و تفاسیر شیعه، قزوین، حدیث امروز، 1381ش.
 6. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، طبقات مفسران شیعه، قم، نوید اسلام، 1371ش.
 7. نجاتی حسینی، سیده راضیه، نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند، کارشناسی ارشد پیام نور مشهد، 1388ش.
 8. هاشم‌زاده، محمدعلی، شناخت‌نامه تفسیر و مفسران شیعه، در دست انتشار.