نشست علمی دربارة روش‌های تعیین جهت قبله و اوقات شرعی

مطالب عمومی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی – مدیر گروه جغرافیای ممالک اسلامی


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Nasrin Ahmadeyan Shalchi