تعالی عقل و عشق و عقیده در شخصیت حضرت زینب (ع)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

بدون شک پرداختن به شخصیت حضرت زینب بدان معنی نخواهد بود که او نمونه‌ای است از زنان قرن اوّل هجری در جامعه اسلامی؛ چرا که چون او فقط یکی بود و تالی تلوی نداشت، لکن در هر صورت باید پذیرفت او زنی بود برخاسته از جامعه و محیط و فرهنگی که به اسلام منسوب و مربوط بود. هرچند مثل و مانندی نداشت، نه از آسمان به زمینش آورده بودند و نه جنسی فوق و وراء و خلاف جنس بشر داشت. انسانی بود از جنس انسان و از میان انسان‌ها و در میان انسان‌ها و پرورندة دامان انسانی از تبار و سیاق خویش.

عقل و درایت در او به کمال بود و ایمان و اعتقاد به غایت. عشق و احساس و عاطفه چون سایر زن‌ها، بلکه بیشتر و عمیق‌تر از او به ظهور می‌رسید. این همه اوصاف در او به تعادل و تناسب ممزوج گشته بود و رفتار و گفتارش را چنان نظام بخشیده بود که کمتر محل اشکال و انکار قرار گرفته است. با آن‌که راهی سخت و وظیفه‌ای سهمگین در یکی از دوره‌های پر تشنج تاریخ اسلام در پیش داشت، یکی از با نام و نشان‌ترین قیام‌های تاریخ را به همراه برادرش امام حسین(ع) رهبری کرد و در بخش بخش این حادثه بزرگ در صحنه‌هایی که حضورش الزام‌آور می‌ساخت تجلی‌گاهی از ترکیب عقل و عشق و عقیده برای همیشه تاریخ به یادگار گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sublimation of Intellect, Love, and Ideology in the Personality of Hazrat Zaynab (S.A.)

نویسنده [English]

 • Mustafā Pīrmurādiyān
چکیده [English]

There is no doubt that dealing with the personality of hazrat Zaynab does not mean that she was a typical of the first/seventh century women in the Muslim community, since she was only one and had no equal.
She was perfect in her intellect and insight and sublime in her faith and creed. Love, compassion, and affection were manifested in her like other women, but much greater and more profound. All such attributes were so moderate and proportionate in her personality and so interwoven with her words and conducts that she would rarely be questioned or denied. As the tortuous path and heavy responsibility awaited her in one of the most tense and troublesome eras of Islamic history, she left behind a combined manifestation of intellect, love, and ideology in the great tragedy of Āshūrā, in scenes where her presence was demanded, to be recorded in history.

کلیدواژه‌ها [English]

 • uprising of Karbalā
 • women in Islam
 • Zaynab
 • Āshūrā
 1. ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، تهران، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1366 ش.
 2. اسدالغابة فی معرفةالصحابة،تحقیق الشیخ خلیل مأمون شیحا، بیروت، دارالمعرفة، 1992م.
 3. ابن اعثم، ابی‌محمد احمد، کتاب الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء، 1991م.
 4. ابن عبدالبر، احمد بن محمد، العقد الفرید، چاپ سوم: بیروت، دارالکتب العلمیة، 1987م.
 5. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة فی التاریخ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
 6. ابوحنیفه دینوری، اخبار الطوال، قم، منشورات الرضی، 1370 ش.
 7. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، چاپ سوم: بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1998م.
 8. ابی‌مخنف، لوط بن یحیی، وقعة الطف، تحقیق محمد هادی یوسفی غروی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1367 ش.
 9. تاریخ ابی‌مخنف، استخراج و تنسیق و تحقیق کامل سلمان الجبوری، بیروت، دارالمحجة البیضاء، 1999م.
 10. امام علی بن ابی‌طالب، نهج البلاغة، شرح الامام محمد عبده، دارالمعرفة، 2005م.
 11. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمود الفردوس العظم، دمشق، دار الیقظة العربیة، 1996م.
 12. زبیری، مصعب بن عبدالله، نسب قریش، دار المعارف للطباعة والنشر، 1. لیفی برو فینسال.
 13. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ سوم: بیروت، روائع التراث العربی، 1967م.
 14. عسقلانی، ابن حجر، الاصابة فی تمییز الصحابة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1328ق.
 15. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1979م.
 16. المبرد، ابی‌العباس محمد بن یزید، الکامل فی اللغة، بیروت، دارالفکر، 1998م.
 17. نویری، شهاب‌الدین احمد، نهایة الارب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1364ش.
 18. یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر - 1960م.