بررسی منابع لباس و پوشش اسلامی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دانشکده الهیات مشهد – گروه تاریخ

چکیده

لباس بخشی از مظاهر فرهنگی یک کشور را تشکیل می‌دهد که بدون شک اهمیت آن کمتر از سایر جلوه‌های فرهنگی از قبیل هنر، معماری، ادبیات و موسیقی نیست. به‌رغم قابل توجه بودن موضوع، در آثار مسلمانان مواد تاریخی که باید ما را در عرضه شرحی کافی در مورد پوشش اسلامی یاری دهد پراکنده و ناقص است، ولی با استفاده از آثاری که محققان اروپایی در این زمینه تألیف کرده‌اند این کاستی تا حدودی جبران می‌شود. از این‌رو، نوشته حاضر علاوه بر بررسی آثار مسلمانان در باب پوشش اسلامی، به نوشته‌های غربی‌ها دربارة این موضوع نیز پرداخته؛ همچنین غالباً از منابع مزبور نمونه‌هایی هم در زمینه پوشاک مسلمانان ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Sources of Islamic Clothes and Covering

نویسنده [English]

 • ‘Abd Allāh Himmatī
چکیده [English]

Clothing is a part of the cultural manifestation of a country. Despite its importance, the issue of Islamic covering has been sparsely discussed in Islamic sources; however, with the works authored by European researchers, this deficiency is somehow made up for. Besides studying the Islamic works concerning Islamic covering, the present article addresses the western writings and gives examples of Muslims clothing from these sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic
 • covering
 • dress
 • clothing
 1. قرآن کریم.
 2. ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل، «ایران در صورة الارض»، ترجمه جعفر شعار، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1366ش.
 3. ابن سیده، ابی الحسن علی بن اسماعیل اندلسی، المخصِّص، بیروت، بی‌نا، بی‌تا.
 4. ابن طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، قاهره، بی‌نا، 1927م.
 5. الاصفهانی، ابی الفرج، الأغانی، بیروت، دارالثقافة، 1955م.
 6. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 7. پیکولوسکایا،ن. و.، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های چهارم ششم میلادی، ترجمه عنایت‌الله رضا، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372ش.
 8. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد نیشابوری، لطائف المعارف، ترجمه علی‌اکبر شهابی خراسانی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1368ش.
 9. جاحظ، ابی‌عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، بی‌نا، 1949م.
 10. الجَبّوری، یحیی، الملابس العربیة فی الشعر الجاهلی، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 1989م.
 11. جهشیاری، محمد بن عبدوس، کتاب الوزراء والکتّاب، تحقیق مصطفی السقا، ابراهیم الابیاری، عبدالحفیظ شلبی، قاهره، بی‌نا، 1938م.
 12. دوزی، رینهارت، فرهنگ البسه مسلمانان، ترجمه حسینعلی هروی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1345ش.
 13. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، زیر نظر محمد معین، تهران، بی‌نا، 1337ش.
 14. دیوان الاعشی، تحقیق فوزی خلیل عطوی، بیروت، بی‌نا، 1968م.
 15. دیوان امرئ القیس، محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالمعارف بمصر، بی‌تا.
 16. السیدادی شیر، معجم الالفاظ الفارسیةالمُعَرَّبة، بیروت، مکتبة لبنان، 1980م.
 17. الصابی، هلال بن محسن، رسوم دارالخلافه، تصحیح میخائیل عوّاد، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 18. ---------- ، الوزراء او تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء، تحقیق عبدالستار احمد فراج، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
 19. علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، بی‌تا، بی‌نا، 1970م.
 20. کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الفروع من الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379ش.
 21. مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعراء بهار، تهران، چاپخانه خاور، 1318ش.
 22. مسعودی، علی بن حسین بن علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق عبدالامیر مهنّا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1991م.
 23. مقدسی، شمس‌الدین محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، لیدن، بی‌نا، 1901م.
 24. مقریزی، احمد بن علی، کتاب المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقریزیه، قاهره، بی‌نا، 1987م.
 25. الوشّاء، محمد بن اسحاق بن یحیی، الموشَّی او الظرف و الظرفاء، بیروت، دار صادر، 1965م.
 26. The Encyclopaedia of Islam, First edition (EI1, 1913-1931), Brill.
 27. ---------- , New edition (EI2, 1991), Brill.
 28. Lane, Edward William, (1980), Manners and Customs of the Modern Egyptians, London.
 29. Stillman, Y.K., (2000), Arab Dress from the Dawn of Islam to Modern Times, Brill.
 30. Tritton, A.S., (1970), the Caliphs and their non-muslim subject, London.