مبانی نظری اصلاح الگوی مصرف در قرآن و حدیث

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

توسعه و پیشرفت، یکی از آرمان‌های والای جوامع بشری است. ارائة الگوی مطلوب برای تحقق این ایده از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که در تمامی مکتب‌های بشری و الهی بدان پرداخته شده است.

پژوهش حاضر درپی آن است تا مبانی نظری اصلاح الگوی مصرف را به عنوان پیش‌درآمدِ ارائة الگوی آرمانی، به رشتة تحریر درآورد. در همین راستا مبانی یاد شده در لابه‌لای آیات قرآن کریم و سخن معصومین، درحوزه‌های خداشناسی، خودشناسی و جامعه شناسی با ذکر مؤلفه‌هایی بررسی گردیده، تا آگاهی و شناختِ لازم برای تشخیص الگوی صحیح مصرف به دست آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Principles of Correcting Consumption Patterns in the Qur'an and Traditions

نویسندگان [English]

 • Suhrāb Muruwwatī 1
 • Farahnāz Wahīdniyā 2
1
2
چکیده [English]

The present article addresses the theoretical principles of correcting consumption patterns as a prelude to an ideal pattern. The writer regards the acceptance of divine guardianship, belief in social equality, controlling carnal pleasures, and being content1 as among the theoretical principles of correcting consumption patterns, which are touched upon with reference to the Qur'an and tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • theoretical principles
 • patterns
 • correction
 • ideal pattern
 1. قرآن کریم، ترجمة مکارم شیرازی.
 2. نهج البلاغه، ترجمه محمددشتی، قم، مؤسّسه حضور، 1379ش.
 3. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصرعربی- فارسی، تهران، نشرنی، 1386ش.
 4. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، بی‌جا، انتشارات سخن، 1381ش.
 5. تمیمی آمدی، عبدالواحد،  غررالحکم ‏و دررالکلم، ترجمة هاشم رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378ش.
 6. ــــــــــ ، غرر الحکم و دررالکلم، ترجمة محمدعلی انصاری قمی، تهران، بی‌تا.
 7. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد، تفسیر اثنا عشرى، تهران، انتشارات میقات، 1363ش.
 8. حییم، سلیمان،  فرهنگ معاصر فارسی-  انگلیسی، تهران، فرهنگ معاصر، 1385ش.
 9. خلیلیان اشکذری، محمدجمال، شاخص‌های توسعة اقتصادی ازدیدگاه اسلام، قم، مؤسّسة آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، 1384ش.
 10. ـــــــــــــــ ، مبانی نظری و راهبردی اصلاح الگوی مصرف در قرآن کریم و روایات، نشریه معرفت، ش66، 1380ش.
 11. دودانگه، محمود، راهبردهای اصلاح الگوی مصرف، روزنامة اطلاعات، ش24526، 1388ش.
 12. رازقی، ابراهیم، الگوی مصرف وتهاجم فرهنگی، تهران، انتشارات چاپخش1374ش.
 13. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل،  المفردات فی غریب القرآن، تحقیق؛ صفوان عدنان داودی، دمشق- بیروت، دارالعلم- دارالشامیه، 1412ش.
 14. ری شهری، محمد،  الگوی مصرف ازنگاه قرآن وحدیث»، قم، دارالحدیث، 1388ش.
 15. ژاننه، ژان مارسل، اصول علم اقتصاد، ترجمه؛ هوشنگ نهاوندی، تهران، مؤسّسة حسابداری، 1351ش.
 16. طالقانى، سید محمود، پرتوى از قرآن، ‏تهران، شرکت سهامى انتشار، 1362ش.
 17. طبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع، با مقدمه آیة الله واعظ زاده خراسانى‏، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1377ش.
 18. ـــــــــــــــ ، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق رضا ستوده‏، تهران، انتشارات فراهانى‏، 1360ش.
 19. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374ش.
 20. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تحقیق وتنظیم سیداحمدحسینی- محمودعادل،  بی‌جا، نشرفرهنگ اسلامی، 1387ش.
 21. فلسفى، ‏ محمد تقى، ‏ الحدیت - روایات تربیتى‏، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1368ش.
 22. قدیری اصلی، باقر، کلیات علم اقتصاد، تهران، مرکزنشرسپهر، 1379ش.
 23. کلانتری، علی اکبر، اسلام والگوی مصرف، قم، مؤسّسة بوستان کتاب، 1388ش.
 24. گنابادی، محمد، بیان السعادة فى مقامات العبادة، ترجمه رضا خانى - حشمت الله ریاضى،‏ تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام‏نور، 1372ش.‏
 25. گیلانى، عبد الرزاق، مصباح الشریعه، تهران، پیام حق، 1377ش.
 26. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الأطهار:، بیروت، مؤسّسة الوفاء، 1403ق.
 27. معلوف، لویس، المنجد، ترجمة محمد بندر ریگی، بی جا، نشرایران، 1382ش.
 28. ناصری، محمدکمال، «حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف»، نامة پژوهش، شمارة اول، 1388ش.
 29. متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال، تصحیح؛ صفوة السقا، بیروت، مکتبة التراث الإسلامی، 1397ق.