بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده مصرف صحیح

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

زمینه‌های فکری و اعتقادی در شکل‌گیری شخصیت انسان نقش بسیار دارند. مصرف نیز از این اصل مستثنی نشده و چگونگی آن وابسته به بسترها و زمینه‌هایی است که برای مصرف کننده حاصل آمده است. امانتداری و مسئولیت پذیری دو اصل اساسی در این زمینه است که انسان را به استفادۀ صحیح فرا می‌خواند. نظم و برنامه‌ریزی، فرهنگ سازی و آموزش نیز از اصول لازم و انگیزش‌زا در این مسئله هستند که در مقاله حاضر به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations and Grounds Leading to Correct Consumption

نویسنده [English]

  • ‘Alī Jalā’iyān Akbarniyā
چکیده [English]

Intellectual and ideological backgrounds have a significant role in the formation of human characters. Consumption is not apart from this principle and the way it occurs is dependent upon the backgrounds having been created for the consumers. Trustworthiness and acceptance of responsibility are two important principles in this respect. Orderliness and planning, culture-building, and education are

among the required motivating principles concerning this issue, which are dealt with in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • behavior
  • backgrounds
  • consumption patterns