آثار اقتصادی مصرف صحیح

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

به همان اندازه که مصرف ناصحیح امری ناپسند و مذموم است، مصرف صحیح، امری مقدس و پسندیده است؛ قرآن مصرف درست را همراه مفاهیمی مانند: پارسایی، نیک‌رفتاری، سپاسگزاری، حق‌محوری و پرهیز از افراط و تفریط یاد می‌کند. این پژوهش می‌کوشد تا پس از اشاره به مباحثی مقدماتی، به بیان مهم‌ترین آثار اقتصادی مصرف صحیح بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical Impacts of Correct Consumption

نویسنده [English]

 • Rizā Vatandūst
چکیده [English]

As incorrect consumption is undesirable and indecent, correct consumption is sacred and praiseworthy. The Qur'an mentions correct consumption along with such concepts as piety, good behavior, thankfulness, truth-orientation, and the avoidance of going to extremes. In this article, the writer making reference to the Qur'an, analyzes the impacts and outcomes of the correct and incorrect consumption from the economical point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur'an
 • extravagance
 • tabdhīr (spending prodigally)
 • economic outcomes
 1. قرآن کریم و ترجمه‌های آن.
 2. ابن بابویه ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، الامالی، قم، مؤسّسة البعثه، 1417ق،
 3. الخصال، قم، جامعة مدرسین، بی تا.
 4. ایروانی، جواد، الگوی مصرف در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388ش.
 5. نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی، قم، مؤسسة انتشارات حضور، چاپ دوم، 1383ش.
 6. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین محدث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1366ش.
 7. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ پنجم، 1403ق.
 8. حرّانی، حسین بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، انتشارات کتابچی، چاپ پنجم، 1373ش.
 9. حکیمی، محمد رضا، محمد و علی، الحیاة، تهران، مکتبة نشر اسلامیه، چاپ سوم، 1378.
 10. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، نشر سمت، چاپ دوم، 1374ش.
 11. راوندی، قطب الدین، الدعوات، قم، مدرسة امام مهدی، 1407ق.
 12. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الامالی، قم، دار الثقافه، 1414ق.
 13. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، بیروت، دار التعارف، چاپ سوم، 1401ق.
 14. لیثی واسطی، علی، عیون الحکم و المواعظ، قم، دار الحدیث، 1376ش.
 15. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1403ق.
 16. مرتضی مطهری، انسان کامل، نشر صدرا.
 17. مکارم شیرازی، ناصر، و دیگران، تفسیر نمونه، قم، دار الکتب الاسلامیه.
 18. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت، چاپ دوم، 1408ق.
 19. هندی، محمد تقی، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1409ق.