اعتدال و میانه‌روی در آموزه‌های رضوی

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی – گروه کلام جدید

چکیده

اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن بهره‌برداری معقول از منابع و امکانات موجود است. نویسنده نخست به تفاوت رویکرد فلسفی و دینی اعتدال اشاره می‌کند و پس از آن، اعتدال در مصرف را از نگاه امام رضا(ع) به همراه شاخص‌ها و مصادیق آن بررسی می‌نماید. وی عقیده دارد در منظر امام(ع) اعتدال مبتنی بر مناسبات عقلانی و وحیانی است. از این‌رو ابعادی فراخ‌تر از رویکرد فلسفی دارد و از جزئی‌ترین تا مهم‌ترین موضوعات زندگی انسانی را در برمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderation from the Viewpoint of Imam al-Rizā (A.S.)

نویسنده [English]

 • Husayn Latīfī
چکیده [English]

Correction of consumption pattern means to institutionalize logical exploitation of the existing resources and means. In this article, first, the writer points out the philosophical and religious difference of moderation, then, goes on to address moderation in consumption from the viewpoint of Imam al-Rizā (A.S.) along with its indices and referents. He believes that in the Imam (A.S.)'s view moderation is based on rational and revelation relations and therefore, it has wider dimensions than the philosophical approach, encompassing the least as well as the most important aspects of human life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • extravagance
 • moderation
 • philosophical moderation
 • religious moderation
 • Imam al-Rizā (A.S.)
 1. قرآن کریم.
 2. نهج‌البلاغه.
 3. آمدی، عبدالواحد، شرح غرر الحکم و دررالکلم، شارح جمال الدین محمد خوانساری، تهران، دانشگاه تهران، 1366.
 4. ابن شعبه، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، مؤسسة نشر اسلامی، 1417.
 5. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، القاهره، دار احیاء الکتب العربیه، 1364ق.
 6. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1300ق.
 7. احمدی، احمد، سبو در دریا، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، 1381.
 8. طب الرضا (طب و بهداشت)، از امام علی ابن موسی الرضا(ع)، ترجمه نصیر الدین امیر صادقی، تهران، نشر معراجی، 1376.
 9. پاپکین، ریچارد، کلیات فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، 1402.
 10. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1385ق.
 11. شیخ صدوق، ابن بابویه، عیون اخبار الرضا(ع)، مشهد، رضا مشهدی، 1378ق.
 12. ــــــــــ ، علل الشرایع، نجف اشرف، المکتبة الحیدریه، 1385ق.
 13. ــــــــــ ، فقه الرضا، مشهد، کنگره امام رضا(ع)، 1406.
 14. طبرسی، حسن بن ابوالفضل، تفسیر جوامع الجامع، تصحیح ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، 1359.
 15. ــــــــــ ، مکارم الاخلاق، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1376.
 16. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، مکتبة الرضویه، بی‌تا.
 17. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیه، 1380.
 18. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق مهدی المخزومی، قم، دارالهجره، 1405.
 19. فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر صافی، بیروت، مؤسّسة الاعلمی، 1402ق.
 20. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، طبع مصر، 1313ق.
 21. قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، مؤسّسة انتشارات فراهانی.
 22. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت، دار التعارف، 1401ق.
 23. ــــــــــ ، فروع کافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1362.
 24. مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
 25. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسّسة الوفاء، 1403.
 26. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، طهران، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، 1385.
 27. لطیفی، حسین، بررسی تطبیقی اخلاق نیکوماک و جامع السعادات درباره مفهوم سعادت، مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، 1381.