باورها و تأثیر آن در اصلاح الگوی مصرف

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

 بشر امروز به شکل فزاینده­ای در حال مصرف همه چیز حتی مصرف خود برای دستیابی به لذت‌های خیالی است. این سبک زندگی که محصول نگرش غیر دینی به انسان و کمال اوست بحران‌های زیستی، معرفتی و اخلاقی در پی داشته و او را از حقیقت خویش دور ساخته است. اصلاح سبک زندگی انسان و جلوگیری از مصرف افسار گسیخته، نیازمند رجوع به دین و تطبیق الگوهای رفتاری با آموزه‌های دینی است. در این مقاله به مهم‌ترین باورهای دینی تأثیرگذار در رفتار انسان اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beliefs and their Impact on the Correction of Consumption Patterns

نویسنده [English]

 • Dāwūd Heydarī
چکیده [English]

Development of consumerist lifestyle of modern man is the byproduct of a secular approach to human being and his perfection, which has been followed by biological, epistemological, and ethical crises, distancing him from his true nature. Correction of lifestyle and prevention from unbridled consumption require turning to religiosity and conforming behavioral patterns to religious doctrines.
In the end, the writer has stated the correct ideological principles with regard to the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • religion
 • consumption
 • Monotheistic approach
 • the world
 • the Hereafter
 1. قرآن کریم
 2. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسراء، 1384ش.
 3. ــــــــــ، نسبت دین و دنیا؛ بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، قم: مرکز نشر اسراء، 1381ش.
 4. ــــــــــ، معاد در قرآن، قم، مرکز نشر اسراء، 1380ش.
 5. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، تحقیق مؤسسه آل البیت، دار احیاء التراث العربی، 1414ق.
 6. سید رضی، محمد بن حسن، نهج البلاغه، تحقیق صبحی صالح، بیروت، دارالاسوه، 1415ق.
 7. طباطبایی، محمد حسین، روابط اجتماعی در اسلام، قم، بوستان کتاب.
 8. ـــــــــ، المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387ش.
 9. عالم، عبدالرحمان، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، وزارت امور خارجه، تهران، 1381ش.
 10. فاطمی، حسن، گرسنگى، ارمغان استعمار، تهران، ‌شرکت سهامی انتشار، 1362ش.
 11. قدیری اصل، باقر، کلیات علم اقتصاد، تهران، ‌مرکز نشر سپهر، 1379ش.
 12. گارودی، روژه، هشدار به زندگان، ترجمة علی‌اکبر کسمایی، تهران، هاشمی، 1362ش.
 13. گولدنر، الوین، بحران جامعه‏شناسی غرب، ترجمه فریده ممتاز، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383ش.
 14. ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، ش12، شهریور و مهر، 1386ش.
 15. متقی هندی، علاءالدین، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1405ق.
 16. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
 17. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، قم، دارالحدیث، 1377ش.
 18. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1365ش.
 19. موسوی، محمد علی و همکاران، «مصرف‌گرایی در آمریکا در بستر فضای مجازی؛ کارت‌های اعتباری و نظام اطلاع‌رسانی»، نشریه جهانی رسانه، بهار 1388، شماره7. آدرس اینترنتی:  http://gmj.ut.ac.ir/maghale.aspx?id= 62
 20. مک کیبن، بیل، «نقش مذهب در نجات محیط زیست»، سیاحت غرب، ش17، آذر 1383.