نگاهی به الگوی مصرف از منظر امام رضا(ع)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه مطالعات فرهنگی زائر

چکیده

برای یافتن راه درست زندگی کردن و چگونه هزینه نمودن طبق تعلیمات پیشوایان سعی می‌کنیم تا الگوی مصرف از منظر امام رضا (ع) را در محورهای زیر با تطبیق برخی آیات مورد بررسی قرار دهیم: شناخت‌شناسی الگوی مصرف؛ بهره بردن از نعمت‌ها؛ رعایت میانه‌روی و اعتدال در زندگی؛ نشانه‌های انسان پرهیزگار؛ حرمت اسراف و تبذیر و مسئلۀ مالکیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Consumption Pattern from the Viewpoint of Imam al-Rizā (A.S.)

نویسنده [English]

  • ‘Alī Sikandarī
چکیده [English]

The lifestyle of any of the Infallible Imams (A.S.) is an example of a sound and rational life whose modeling can provide happiness for human society. This research is a brief analysis the lifestyle and viewpoint of Imam al-Rizā (A.S.) concerning consumption and exploitation of God's bounties in light of which the individual and social relationships may approach a desirable moderation, particularly in using basic commodities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Imam al-Rizā
  • moderation
  • consumption