اصلاح الگوی مصرف در فروغ آیات و روایات

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

رهبر معظّم آیت‌اﷲ خامنه‌ای مُدّ ظلُّه سال 1388 را سال اصلاح الگوی مصرف دولت و ملت شمردند، و درست و به‌جا مصرف کردن را خواستار شدند.
این پیام والا برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین است. نویسنده در این مقاله آیات و سپس روایات مربوط به آن موضوع را ذکر و شرح مختصری داده است.
پیام آیات و احادیث، رعایت عدالت و میانه‌روی در مصرف هر چیز و هر کار است. در زمان گذشته؛ دعوت علمای اخلاق و مربیان جامعه به ساده‌زیستی و قناعت بوده، که ثمره‌اش عدالت اجتماعی و برخورداری همة مردم از نعمت‌های خداداد است. امّا در زمان ما و زندگی ماشینی، برنامه‌ریزی‌های سنجیدة حکومت، تأثیر مهمی در رسیدن به این مقصد عالی دارد.

عنوان مقاله [English]

Revision to Pattern of Consumption in Light of the Qur'anic Verses and Traditions

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi
چکیده [English]

The supreme leader of the revolution, Ayatollah Khamenei, announced in a message the current year (1388/2009) as the year of Revision to Pattern of Consumption. This sublime message is adopted from the verses of the Qur'an and the traditions of the Infallible Imams (A.S.). In this article, the writer touches upon and gives a brief explanation about this issue with reference to the Revelation and the words of the Infallible Imams (A.S.), stressing that observance of justice and moderation in consumption is the moral and social corollary of this matter, as the scholars of ethics have always advised people in this crucial respect; and in the present time, i.e., the age of mechanized way of life, the government's macro-management plays an essential role in its realization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pattern of consumption
  • the Qur'an
  • tradition
  • revision