نگرشی مقایسه‌ای بر قیام امام حسین(ع) و عبدالله بن زبیر

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

چکیده

پس از مرگ معاویه و قدرت یافتن یزید، جامعه اسلامی با چالش آشکارتری در ارتباط با مشروعیت حکومت مواجه شد. عدم بیعت دو شخصیت سرشناس با پسر معاویه (یزید)، مشخّصه عمدة این چالش بود؛ امام حسین فرزند علی(ع) و رسول خدا(ص) و عبدالله فرزند زبیر یکی از صحابی رسول الله و نواده ابوبکر و خواهرزاده عایشه همسر پیامبر(ص)؛ اما مخالفت این دو شخصیت با خلافت یزید از هر جهت متمایز بود. نویسنده روی این مسئله متمرکز شده و دو حرکت را از نظر روش و هدف کاملاً  متخالف ارزیابی نموده است؛ از جمله: موضع آشکار و قاطع امام حسین(ع) در مخالفت با یزید و رفتار مشکوک و دوگانه عبداﷲ بن زبیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach to the Uprising of Imam Husayin (A.S.) and ‘Abd Allah b. Zubayr

چکیده [English]

After Mu‘āwiya's death and the rise of Yazīd to power, the Islamic community encountered a more evident challenge in relation to the legitimacy of hukūma (government). The most important feature of these challenges was the refusal to pledge allegiance with Mu‘āwiya's son by two well-known figures, i.e., Imam Husayn (A.S.) son of Imam ‘Alī (A.S.) and ‘Abd Allāh b. Zubayr son of one of the Apostle of Allah (S.W.A.)'s companions. In this article, the writer emphasizes that the uprisings of these two figures were quite contradictory in methodology and purpose, namely, Imam Husayn (A.S.)'s overt and decisive stance against Yazid vs. precautious and hypocritical behavior of ‘Abd Allāh b. Zubayr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husayn b. ‘Alī (A.S.)
  • ‘Abd Allāh b. Zubayr
  • Yazīd
  • Hijaz
  • Iraq