پیشگامان تاریخ نگار ایرانی تا قرن پنجم هجری

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

علی‌رغم این‌که برای تاریخ‌نگاران ایرانی (در دوران اسلامی تا قرن پنجم) سبکی مستقل را نمی‌توان شناسایی کرد، با این همه دو نکته قابل توجّه است: 1. تبلور تعلّقات سرزمینی در آثار خلق شده توسّط ایرانیان 2. تلاش آنان در جهت ارتقای سطح تاریخ‌نگاری اسلامی و بیرون آوردن آن از چارچوب خشک وقایع‌نگاری عهد جاهلی. این دو پدیده برگرفته از پشتوانه فکری غنی تمدّن ایرانی بود. نویسنده ضمن ارائه سیمای کلی تاریخ‌نگاری اسلامی، به بررسی آثار تنی چند از مورّخان ایرانی تأثیرگذار تا قرن پنجم هجری پرداخته که ویژگی‌های مهمی از نظر سبک و بینش تاریخ‌نگارانه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pioneers of Historiography of Persian Descent up to the Fifth/Twelfth Century

نویسنده [English]

  • Fātima Sabūrī
چکیده [English]

Although no independent style can be identified for the Persian historiographers (during the Islamic era up to the fifth /twelfth century), two significant remarks may be made here: 1. the manifestation of territorial attachments in the created works by the Persians; and 2. their attempts in uplifting the Islamic historiography level and detaching it from the hollow framework of the historiography of the paganism. These two entities have been adopted from the rich intellectual backing of the Persian civilization. The writer of the article presents a general profile of the Islamic historiography, while examining the works of several Persian historians who have been influential up to the fifth/twelfth century and enjoyed significant features in historiographical style and intuition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historiography
  • Persian historiographers
  • Arabic writing
  • works