کتاب‌شناسی تاریخی مناقب‌نگاری اهل بیت(ع) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسنده

کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

مناقب و فضائل اهل بیت(ع) بخش قابل توجهی از میراث حدیثی ما را تشکیل می‌دهند. نگارندگان و مؤلفان بسیاری در تاریخ اسلام، با انگیزه‌های مختلف در این عرصه قلم زده‌اند. کوشش نگارندگان مناقب و فضائل اهل بیت(ع)، پیدایش سبک‌های متنوّع و متعدّد تألیفی را به دنبال داشته است. نگاهی به گزارش‌های تاریخی موجود نشان می‌دهدکه در دهه‌های آغازین تاریخ اسلام، به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات و موانع سیاسی و اجتماعی، نگارش و تألیف در زمینة مناقب و فضائل اهل بیت(ع) از رونق چندانی برخوردار نبوده است، اما با گذشت زمان و دگرگونی شرایط، نگارش کتاب‌ها و رساله‌ها در این حوزه، رشد چشمگیری یافته است. متأسفانه بسیاری از آثار نگاشته شده در این عرصه به دلایل مختلف، در گذر زمان، از میان رفته و امروزه تنها شمار اندکی از آن کتب و رسائل در دست ماست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Bibliography of the Hagiography of Ahl al-Bayt (A.S.) Up to the End of 3rd/9th Century

نویسنده [English]

  • Hasan Asgharpūr
چکیده [English]

A glance at the extant historical reports indicates that writing about the virtues and excellences of Ahl al-Bayt (A.S.) has not been much common during the early decades of Islamic history due to certain socio-political problems and barriers. However, with the passage of time and change of circumstances, the writing of books and treatises have thrived significantly in this field, although many of them have been lost in the course of time and only a few number of these writings have remained to date. While pointing out some of the overall characteristics of this period's writings, the writer of this article proceeds to introduce the related works up to the 3rd/9th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtues
  • excellences
  • Ahl al-Bayt (A.S.)
  • hagiography
  • bibliography