نوآوری خداوند در قرآن و احادیث

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

یکی از صفاتی که در قرآن و روایات برای خداوند متعال بیان شده، «نوآور بودن» است. نویسنده این صفت را از همین منظر مورد بررسی قرار داده است. از این‌رو نوشتار حاضر پژوهشی است در مفهوم نوآوری الهی و زوایا و ابعاد مربوط به آن، و همچنین ویژگی‌ها و اقسام آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation in the Qur'an and Traditions

نویسنده [English]

  • Muhammad Husayn Khawja Bamī
چکیده [English]

Innovator (Al-Badī‘) is among the Divine Attributes, which relates to Divine Action. In view to this meaning and its derivatives, the writer takes a look at the expression of this attribute in the Qur'an. Besides that, he also brings up some of the traditions by the Infallible Imams, which are pertinent to this topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Innovator
  • innovation
  • creation