صفات و فضایل شیعه در کلام امام رضا(ع)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

منبع اصلی شیعه‌شناسی، احادیث پیامبر (ص) و امامان (ع) است. در این پژوهش ارتباط بنیادی تعریف امروز شیعه با دیروز، با استناد به کتب معتبر فقه و تاریخ شیعه و اهل سنت نشان داده شده و پیوند تعریف معاصران از شیعه با کلام رسول اﷲ ثابت گردیده است. بنابراین هر حدیثی که در ‌آن واژة شیعه وجود دارد و از امام رضا (ع) رسیده است یکی از زوایای پنهان و تاریخ تشیع را آشکار و روشن می‌کند. احادیث امام رضا (ع) گنجینة بی‌نظیر شیعه‌شناسی است و در این‌جا کوشش شده است تمام احادیث امام رضا (ع) دربارة شیعه، شناسایی ترجمه و تفسیر گردد و اسناد حدیثی منشأ تشیع و اصل و اصول و صفات و فضایل آن در اختیار جامعه علمی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shi‘ite Attributes and Virtues in the Words of Imam al-Rizā (A.S.)

نویسنده [English]

 • Muhammad Rizā Javāhirī
چکیده [English]

Traditions of Imam al-Rizā (A.S.) are an exquisite treasury of Shi‘ite Studies. Going over the credible sources of the Shi‘ite and Sunnī jurisprudence and history, the writer has attempted to translate and interpret all traditions of Imam al-Rizā (A.S.) concerning Shī‘a studies and presented to the interested readers the chains of transmission for the traditions referring to the origin of Shī‘ism and its principles and attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shī‘a
 • tradition
 • Apostle of Allah (S.A.W.)
 • Imam al-Rizā (A.S.)
 • founder
 1.   ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، اسماعیلیان.
 2.   ابن اثیر، نهایة اللغه، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
 3.   ابن تیمیه حرّانی، تقی‌الدین ابی العباس احمد، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، بیروت، دارالجیل، 1975م.
 4.   ابن خلدون حضرمی مغربی، عبدالرحمان بن محمّد، العبر (تاریخ ابن خلدون)، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1391ق / 1971م.
 5.   ابن منظور مصری، ابوالفضل جمال الدّین محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405ق / 1363ش.
 6.   احمد امین، ضحی الاسلام، چاپ دهم، مصر، دارالکتاب العربی، بی‌تا.
 7.   اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلّین، ترجمه محسن مؤیدی، تهران، امیرکبیر، 1362ش.
 8.   جرجانی، میر سید شریف، التعریفات، تهران، ناصر خسرو، 1306ش.
 9.   حسکانی حنفی، ابوالقاسم، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلة فی اهل البیت، تحقیق و تعلیق محمد باقر المحمودی، طهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامی، 1411ق / 1990م.
 10.    خوری شرتونی لبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1403ق.
 11.    رازی، ابوالحاتم، کتاب الزنیه، چاپ دوم: مصر، دارالکتاب العربی، 1975م.
 12.    سیوطی، جلال الدّین عبدالرحمان بن ابی‌بکر، الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور، تصحیح شیخ نجدت نجیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1421ق.
 13.    شهید ثانی، جبعی عاملی، زین‌الدّین، الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة، تصحیح محمّد کلانتر، بیروت، دارالعلم الاسلامی، بی‌تا.
 14.    ــــــــــ ، فضائل الشیعة و صفات الشیعة، تهران، مؤسسة انتشارات فراهانی، بی‌تا.
 15.    ــــــــــ ، معانی الأخبار، تصحیح علی‌اکبر غفاری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1361ش.
 16.    صبحی صالح، النظم الإسلامیة، چاپ دوازدهم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1999م.
 17.    طبری، ابی جعفر محمّد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ضبط و توثیق و تخریج صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
 18.    عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، تحقیق محمّد عبدالرحمان المرعیلی، چاپ سوم: دار احیاء ‌التراث العربی، 1422ق.
 19.    عماد الدّین طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، چاپ سوم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.
 20.    فیروزآبادی، قاموس اللغه، مصر، دار العلوم، بی‌تا.
 21.    قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودّة لذوی القربی، تحقیق علی جمال اشرف الحسینی، دارالاسوه، 1416ق.
 22.    کلینی رازی، ابوجعفر محمّد بن یعقوب، الکافی، چاپ چهارم: بیروت، دار صعب دارالتعارف للمطبوعات، 1401ق.
 23.    متقی هندی، علاءالدّین علی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، تحقیق محمود عمر الدمیاطی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ق / 1998م.
 24.    مجلسی، محمّد باقر، بحارالأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ سوم: مؤسسة الوفاء و دار احیاء التراث العربی، 1403ق / 1983م.