نقدی بر کتاب علم‌الحدیث و درایة الحدیث

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مبارکه اصفهان

چکیده

هر اثر علمی با بالاترین درجه اعتبار، بی‌نیاز از نقد نیست و این، مقام علمی نویسنده را خدشه‌دار نمی‌کند. کتاب علم‌الحدیث و درایة الحدیث، تألیف مرحوم استاد کاظم مدیر شانه‌چی در میان آثار حدیثی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این نوشتار، نگاهی دارد نقّادانه به متن کتاب که حاصل آن، دستیابی نویسنده به مواردی است که طبق استدلالات وی با موازین حدیثی ـ تاریخی سازگاری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of ‘Ilm al-Hadīth wa Dirāyat al-Hadīth

نویسنده [English]

 • Mahdī Arjmandfar
چکیده [English]

No scholarly work, however highly creditable, is free from criticism, and this would not ruin the scholarly status of the author, either. The late Ustad Muhsin Shānachī's ‘Ilm al-Hadīth wa Dirāyat al-Hadīth enjoys a special stand among the works on hadīth. This article takes a critical look at the above book, through which the writer has found certain instances which, according to his arguments, are not compatible with the historico-hadīth standards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • history of hadīth
 • the Sunnīs
 • the number of ahādīth
 • summary of the sanad (chain of transmission)
 • early traditionists
 • later traditionist
 1. ابوریه، محمود، أضواء علی السنّةالمحمدیة او دفاع عن الحدیث، چاپ پنجم: بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
 2. دشتی، محمّد مهدی، سید کاظم، المعجم المفهرس لألفاظ نهج‌البلاغة، قم، انتشارات امام علی7.
 3. رشید شرتونی، مبادئ العربیة «قسم النحو»، تنقیح و اعداد حمید مهدی، قم، مؤسسة دارالذکر للتحقیق والنشر، 1417ق.
 4. صبحی صالح، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ترجمه و تحقیق دکتر عادل نادرعلی، انتشارات اسوه، 1376ش.
 5. مامقانی، عبداﷲ، تلخیص مقباس الهدایة، علی اکبر غفاری، انتشارات دانشگاه امام صادق7.
 6. مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث و درایة الحدیث، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362ش.
 7. ــــــــــ ، تاریخ حدیث، انتشارات سمت، 1377ش.
 8. معارف، مجید، تاریخ عمومی حدیث، انتشارات کویر، 1386ش.