فروغ بی‌پایان؛ نگاهی از مسیحیت به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله

نویسنده

استادیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در آغاز به عنوان پیش‌گفتار» گزارشی در مورد دائرةالمعارف ادیان ارائه گردیده است و سپس به ترجمه مقاله‌ای از آقای «ژاک ژومیه» دربارة پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله پرداخته، بعد از آن به سه شبهه از شبهاتی که در مقاله مزیور در مورد سرچشمة قرآن کریم: جهاد در اسلام و زوجات رسول صلی الله علیه و آله اشاره شده است پاسخ گفته و سپس در مورد دو ویژگی نظامی و سیاسی توضیح بیشتری داده شده است. آقای «ژاک ژومیه» در آغاز سخن، ایمان و اعتقادپیامبر صلی الله علیه و آله به عظمت الهی و سفارش‌های آن حضرت را درباره ضعفا و بینوایان می‌ستاید و سپس به نقش اجتماعی رسول اللّه صلی الله علیه و آله در پرتو توحید و ایحاد نظم و انضباط در میان اعراب بی‌بند و بار و جاهل اشاره می‌نماید. او پیامبر اعظم را افزون بر شخصیت روحانی، یک رهبر نظامی و یک رجل سیاسی معرّفی می‌کند که حکومت اسلامی را پایه‌گذاری فرموده است و دیدگاه گروه‌هایی از دانشمندان و متفکران را مطرح می‌کند که در مورد آن حضرت اعتقاد به انسان کامل دارند و به‌طور کلی همگان او را الگوی کلیه فضائل می‌شناسند

عنوان مقاله [English]

The Endless Light The Sacred Realm of the Great Prophet (S.A.W.) through the Eyes of Christianity

نویسنده [English]

  • Mohamad Hadi abdekhodaei
چکیده [English]

The western scholars' look at the Holy Prophet (S.A.W.) has always been an object of deliberation. In this paper, Following a translation of the article ``Muhammad [S.A.W.]'' from the Encyclopedia of Religions, the writer proceeds to resolve several misconceptions about the personality of the Great Prophet (S.A.W.) implied in the article and goes on to deal in more detail with his Holiness' plitico - military management.