درآمدی بر آشنایی ایرانیان با اسلام در عصر پیامبرصلی الله علیه و آله

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

اسلام آوردن ایرانیان عصر پیامبر صلی الله علیه و آله به سزاواری مورد توجه پژوهشگران تاریخ اسلام و ایران قرار نگرفته است، در حالی که شواهد و قراین موجود از پایه‌ریزی اصول اشناکننده ایرانیان با اسلام در همین دوره کوتاه حکایت دارد. پژوهش حاضر با هدف روشن‌تر کردن فضای ارتباطی میان جامعه ایرانی و جامعه اسلامی در عصر نبوت انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Iranians' Familiarity with Islam in the Era of the Holy Prophet (S.A.W.)

نویسنده [English]

  • Muhammad Baqistani
چکیده [English]

Embracing Islam by the Persians in the Prophet (S.A.W.)'s era has not been taken into due consideration by the researchers of the history of Iran and Islam; whereas, the extant evidence indicates the appearance and existence of backgrounds for the Iranians' familiarity with Islam in that era. The present research aims at further clarifying the relationship between the Iranian and Islamic societies in the era of the Prophet (S.A.W.).