اعجاز اخلاقی در سیره نبوی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی، مجلۀ مشکوة

چکیده

پیامیر اعظم ی در سرزمینی به رسالت برانگیخته شد که مردم آن از توحید و مسائل انسانی - اخلاقی دور شده بودند. در چنین شر ائطی تبلیغ و پیام رسانی خود را با فرمان خداپرستی آغاز کرد و در ادامه با شیوه‌ای دقیق و حساب شده به تغییر بنیان نگرش انسان جاهلی پرداخت و جامعه بدوی عرب را به مدنیّتی پر فروغ تبدیل نمود. فرضیه این نوشتار به استناد حدیث «بعنت لاتم مکارم الاخلاق» آن است که روش و منش روحی و اخلاقی رسول له مور عمده و اساسی در فرایند این تغییراتی اجتماعی بوده است و در جای‌جای آن می‌توان حضور این عامل تعیین‌کننده را احساس کرد.

عنوان مقاله [English]

The Apostle of Allah (S.A.W.)'s Moral Miracle

نویسنده [English]

  • Husayn Tahir Wahdat
چکیده [English]

The Great Prophet (S.A.W.) was sent forth in a land  whose people  had been away from the monotheistic system  for  several  years.  It  was  in such circumstances that His Holiness  proclaimed  his  mission  and message throuhg advocating worship of God  and  proceeded  to trasform the Bedouin Arab community into a  radiant  urbanity  in  a  miraculous way. The Prophet (S.A.W.)'s moral miracle was the main and the fundamental factor in the process of this great development, which comprises the main theme of this writing.