جلوه‌هایی از سیره رسول صلی الله علیه وسلم در تفسیر ابوالفتوح رازی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه دائرةالمعارف

چکیده

تفسیر ابوالفتوح رازی از تفسیرهای فارسی به جا مانده از قرن ششم هجری است که علاوه بر ارزش‌های ادبی و تفسیری, به لحاظ اشتمال بر وقایع تاریخی عصر پیامبر اسلام و جزئیات زندگانی آن حضرت در خور توجه است. در این نوشتار ، ضمن نگاهی اجمالی به تاریخچه سیره نویسی گزیده‌هایی از سیرة حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از آن تفسیر نقل می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Manifestations of S ra (Life Story) of the Apostle of Allah (S.A.W.) in Tafsr of Abul Futuh-i Raz

نویسنده [English]

  • Asghar Irshad Sarab
چکیده [English]

Tafs r of Abul Futu h Raz , one  of  the  Persian  interpretations  handed down to us from 6 / 11 century, is remarkable for  its  literary  and exegetical values as well as its encompassing historical events of the Prophet (S.A.W.)'s era and details of his holy life. In this writing, while taking a brief glance at the history of hagiography, some selections are precisely quoted from the above tafs r.