پاسداشت آیین محمدی صلی الله علیه وسلم در سایه فعالیت‌های امام علی علیه السلام در دوران خلفا

نویسنده

چکیده

وحدت اسلامی مهم‌ترین عاملی بود که می‌توانست با رحلت پیامبرصلی الله علیه وسلم از دست آوردهای بیست و سه ساله ایشان حراست کند. امام علی علیه السلام با هوشمندی و درایت انحصاری خود بنیان رزوی فرصت‌طلبان و اختلاف‌انگیزان را فرو ریخت و علی‌رغم سزاوار بودن به خلافت با سکوت خیر خواهانه خود مشاوری امین در آن روزگار بود.

عنوان مقاله [English]

Safeguarding the Doctrinal Tenets of Muhammad (S.A.W.) in Light of Imam Ali (A.S.)'s Activities in the Caliphs' Era

نویسنده [English]

  • `Al i Rida Zamzam
چکیده [English]

Islamic unity was the most important component that could safeguard the Prophet (S.A.W.)'s twenty-three-year-long achievements after his demise. With his matchless insight and mental acumen, Imam Ali (A.S.) demolished the aspirations of the opportunists and those inciting disunity, and despite his deserving caliphate, with his benevolent silence he remained as a trustworthy advisor in that time.