«جوزف بینس» نخستین بریتانیایی که از مکه دیدار کرد

نویسنده

چکیده

جوزف پینس (Joseph pitts) نخستین بریتانیایی و دومین اروپایی است که در تاریخ نوین از مکه دیدار کرده است. ارمغان او داده‌هایی است گران» با بهره‌ای بسیار از راستی و درستی دربارة دو شهر مکه و مدینه, کاروانهای حج و آیینهای آن» که پیشتر اروپائیان از آن آگاه نبودند. نیز وی نخستین کسی است که راه زمینی و دریایی حج از سرزمینهای مغرب عربی را با گذار از مصر شناسانده است.

عنوان مقاله [English]

The First Briton who Visited Mecca

نویسنده [English]

  • `Arafa ` Abduh `Ali
چکیده [English]

Joseph Pitts was the first British citizen and the second European to visit Mecca in the modern time. What he brought back from Mecca was valuable information yielding accurate and genuine descriptions of the two cities of Mecca and Medina, Hajj caravans, and its rituals which most Europeans had not been aware of.