حدیث غدیر و نهج البلاغه

نویسنده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از استوارترین دلیلهای شیعیان بر امامت و ولایت امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام حدیث غدیر است. با آنکه در نهج البلاغه در مواضع متعدد هم بر مقام ممتاز اهل بیت علیهم‌السلام تأکید شده و هم برای اثبات شایستگی اهل بیت و از جمله شخص امیرالمؤمنین علیه‌السلام به وصایت و نص رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله استدلال شده است، اما در این کتاب ذکر صریحی از حدیث غدیر به چشم نمی‌خورد. از این‌رو، برای برخی این پرسش به میان آمده که چرا امام در برابر مخالفان به حدیث غدیر احتجاج نکرده است. تدارک پاسخی برای این پرسش بر عهده این مقاله نهاده شده است. خواننده در این مقاله خواهد دید هر چند حدیث مزبور در نهج‌البلاغه انعکاس نیافته، اما امام بارها به آن حدیث استدلال کرده است.

عنوان مقاله [English]

The Role of Context in the Formation of Meanings and Interpretation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Husayn Kan`ani
چکیده [English]

The role of context (siyaq) as the fundamental concept in the formation and interpretation of speech is dependant upon an important factor, conceptual unity. This feature paves the ground for the unity and compatibility of multi-meaning concepts to be conveyed to the reader. Similarly, in order to achieve the conceptual unity in speech, the existence of the three structural features of independence and integrity, connection of the concepts, and harmony in meanings, as well as the three conditions of unity of purpose, unity of theme, and unity of issuance are necessary. The above structural features and conditions are viewed as among the significant discourses concerning siyaq.