در آمدی بر ابعاد و زمینه های تربیت در صحیفه سجادیه

نویسندگان

استادیار دانشگاه شاهد تهران

چکیده

طرح مفاهیم بلند اخلاقی ـ تربیتی و حقائق دینی با زبان دعا در صحیفه سجادیه، شاهکاری است که تنها امام سجاد علیه‌السلام در روزگار اختناق اموی توانست از عهده آن برآید. در این مقاله، نگاه فراگیر امام علیه‌السلام به مسأله تربیت در ابعاد ششگانه اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه ابواب و زمینه‌های مصداقی آن، مورد بررسی تحلیلی و آماری، قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Dimensions and Backgrounds of Education in Sah fat al-Sajjadiyya

نویسندگان [English]

  • Mahdi Subhani Nizhad
  • Hamid `Ill iyi n
چکیده [English]

Bringing up lofty concepts of ethical and educational religious facts through supplications in the Sah fat al-Sajjadiyya is a great feat that only Imam al-Sajjad (A.S.) was able to undertake during the Umayyad rule.
In this article, the Imam's comprehensive views concerning education in such dimensions as idelological, ritual, ethical, social, economic, and political as wall as their applicability and relevant discourses are analytically and statistically reviewed.