سفیانی و مدعیان تاریخی

نویسنده

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم

چکیده

درباره علائم ظهور به‌ویژه سفیانی که مشهورترین آنهاست، سخن فراوان گفته شده و می‌شود. لیکن تاکنون نگاهی تاریخی و با در نظر گرفتن مدعیان ـ یا به تعبیری بهتر، کسانی که با عناوینی مشابه آنچه در علائم وجود دارد، و در تاریخ اسلام ظهور و بروز داشته‌اند ـ طرح و بررسی نشده است. این نوشتار با بررسی روایات یکی از این نشانه‌ها، درصدد است به مقایسه این روایات با گزارشهای تاریخی مربوط به سفیانی‌ها بپردازد. با این توجه که مهم‌ترین، مشهورترین و در عین حال مشکل‌ترین نشانه‌ای که برای ظهور مهدی علیه‌السلام به‌طور گسترده در منابع قدیم و جدید بیان می‌شود، ظهور سفیانی است.

عنوان مقاله [English]

Sufyan and the Historical Pretenders

نویسنده [English]

  • Mustafa Sadeqi
چکیده [English]

There has been much discussions about the signs of Imam Mahdi's (Aj.) reappearance, particularly Sufyan as the most renowned of all. However, there has been no historical scrutiny so far into this issue in respect to the false Sufyan s. Reviewing the narrations concerning one of these indications (the appearance of Sufyan ), the present article tries to compare these traditions with the historical reports regarding the Sufyan s, with respect to the fact that the appearance of Sufyan is the most important and famous sign widely mentioned in old and new sources for the reappearance of Imam Mahd (Aj.).