بررسی دلائل تصریح نشدن به نام اهل بیت (ع) در قرآن

نویسنده

مرکز فرهنگ و معارف قرآن

چکیده

با توجه به جایگاه معنوی و تاریخی اهل بیت علیهم السلام،جای این پرسش هست که چرا در قرآن به‌ صراحت از آنان یاد نشده است؟گرچه مدعی هستند با حذف نام امام علی علیه السلام از متن‌ قرآن،در این کتاب مقدس تحریف بوجود آمده؛اما نویسنده مقاله می‌کوشد تا اثبات نماید این‌ دیدگاه هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد و در نهایت به این مطلب گرایش پیدا می‌کند که چون‌ قرآن کتاب هدایت است و بیشتر به اصول کلی می‌پردازد،ضرورتی بر ذکر نام اهل بیت، وجود نداشته بویژه آن‌که آیات زیادی در شأن آنان در قرآن نازل شده است.

عنوان مقاله [English]

Examination of the Reasons why the Names of Ahl al-Bayt (A.S.) were not Explicitly Mentioned in the Qur'an

نویسنده [English]

  • `Ali Akbar Mu'meni
چکیده [English]

In view of the  spiritual  and  historical  status  of the  Ahl al-Bayt (A.S.), the question  is raised that  why their names are not explicitly mentioned in the Qur'an;  although  some believe that  the name  of Imam Ali (A.S.) has  been  eliminated  from  the  Qur'an  as a result  of distortions  in this Scripture.  However,  the  writer  of  the  article  tries  to  prove  that  this viewpoint  is not  logically justified  and  ultimately  tends  to  assert  that since  the  Qur'an   is a book  of guidance  and  deals  more  with general principles, so there  would be no need  for pointing out the names of the Ahl al-Bayt (A.S.), particularly  that  many verses have been  revealed  in respect  to their  dignity.