تحلیل برخی مباحث کلامی و اخلاقی در صحیفه سجادیه

نویسنده

چکیده

باور ما این است هریک از امامان معصوم علیهم السلام با توجه به شرایط زمانی،بهترین روش را برای انجام رهبری دینی انتخاب می‌کرده‌اند و امام سجاد علیه السلام با عمق بخشیدن به معنای دعا و نگاه فراگیر به آن،معنای درست دعا را بیان کرده‌اند.نویسنده در این مقاله در یک نگاه کلی، دعا را به چهار قسم:نیازی،ستایشی یاد خدا براساس آثار علمی و طبیعی و خودسازی فردی و اجتماعی،تقسیم نموده و با ذکر نمونه‌هایی از دعاهای امام علیه السلام به تحلیل کلامی و اخلاقی‌ پیرامون آنها پرداخته است.

عنوان مقاله [English]

An Analysis of some Theological and Ethical Discourses in Sahifa al-Sajjadiyya

نویسنده [English]

  • Sayyid Ibrahim Sayyid `Alawi
چکیده [English]

We believe that each of the infallible Imams (A.S.) selected the best alternatives in their own era for carrying out religious leadership. Imam Sajjad (A.S.) has stated the true meaning of supplication by means of deepening its real meaning and comprehensive look at it. In this essay, the writer has divided supplication into four general categories: needs; worships; remembrance of Allah on the basis of scientific and natural manifestations of Divine works; and social and individual self-improvement. Then, giving some examples of the Imam (A.S.)'s supplications, he has dealt wit a theological and ethical analysis of those categories.