تاریخ و فرهنگ اسلامی: بررسی تحولات تاریخی وقف در شبه قاره هند

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه تاریخ اسلام

چکیده

نویسنده در این مقاله ضمن بررسی تحولات تاریخی وقف در شبه قاره هند،کهن‌ترین آثار وقف در این منطقه را معرفی کرده است.در این مقاله،نقش صوفیان در توسعه موقوفات و نقش اوقاف در گسترش علوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نقش دولت استعمارگر بریتانیا در تضعیف اوقاف در شبه قاره هند توضیح داده شده‌ است.

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Historical Developments in the Waqf in the Indian Sub-Continent

نویسنده [English]

  • Hyder Reza Zabeth
چکیده [English]

In this article the author, while analyzing the historical developments in the Waqf in the Indian Sub-Continent, has introduced the ancient Waqf estates and sites in this region. The role of the Sufis in developing the Waqf and the importance of Waqf in dissemination sciences has also been discussed. In the concluding part, the conspiracies of the British Colonialists in weakening the Waqf in the Indian Sub-Continent have been explained.