پیشینه مراسم قرائت قرآن در حرم رضوی

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - گروه جغرافیا و نجوم

چکیده

اجرای مراسم و آیینهای گوناگون در فضای بارگاه رضوی،از دیرباز مورد اهتمام بوده است. یکی از آنها،آموزش و قرائت قرآن می‌باشد که شواهد تاریخی مؤید آن است که از قرون اولیه‌ پیدایش حرم،رایج بوده و در گذر زمان،توسعه و تحول پیدا کرده است.این نوشتار نگاهی‌ است تاریخی به این مراسم که در حال حاضر همه روزه انجام می‌شود.
 

عنوان مقاله [English]

Ceremonies of Qur'an Recitation in the Holy Shrine of Imam al-Riza (A.S.)

نویسنده [English]

  • Muhammad Rida Qassabiyan
چکیده [English]

Various ceremonies and rituals have been held in the Holy Shrine of Imam al-Rid a (A.S.) since long time ago. One of such ceremonies is the instruction and recitation of the Qur'an, which, as suggested by historical evidences, has been common since the early centuries of the Holy Shrine's setting up, and developed in the course of time. The present article includes a historical report of this ceremony being daily held now.