نگاهی کوتاه به تاریخچه تشکیلات اداری اماکن متبرکه (همراه با معرفی نظامنامه اماکن متبرکه در سال 1296

نویسنده

چکیده

بارگاه مطهر امام رضا علیه السلام همواره کانون توجه مسلمانان و شیعیان جهان بوده است.ازاین‌رو اماکن متبرکه و نحوه اداره آن،از دیرباز موردنظر حکومتها بوده و به تناسب نیازها و فرصتها شکل می‌گرفته است.در دوره صفویه نظر به رسمی شدن مذهب تشیع،تحولی گسترده در نظام اداری ایجاد شد که نویسنده ضمن آوردن اولین نظامنامه سرکشیکان آستان قدس‌ رضوی،مروری کوتاه به تشکیلات اماکن متبرکه نموده است.

عنوان مقاله [English]

A Brief Glance at the Adminstrative Establishments of the Holy Rremises

نویسنده [English]

  • Abu'lfadl Hasan Abadi
چکیده [English]

The Holy Shrine of Imam al-Red a (A.S.) has always been the focus of attention by the Muslims and Shi`as of the world over. Therefore, the holy premisis (ama kin-i mutibarrika) and the way to manage them have been of much interest to different ruling bodies since long and have been established in proportion to the requirements and opportunities. Upon formalization of Shi'ism in the Safavid period, widespread developments took place in the administrative establishments of Astan Quds Razavi. While introducing the early ``articles of association'' related to the AQR's chief ``attendant guards'' (sar kishiks) , the writer has made a brief review of the establishments of the holy premises.