سلسلة الذهب به روایت اهل سنت

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حدیث و تاریخ مقارَن‏

چکیده

 این نوشتار در سه مرحله سامان یافته است: اول: حدیث حصن. ناقلان آن دوران تا حال حاضر، کاتبان روایت، گزارش مورخان، طرق روایت حصن، تأییدات اهل سنت درباره این حدیث و سایر مباحث مربوط به آن نقل و بررسى شده است. دوم: حدیث ایمان. ناقلان آن، تأییدات بزرگان اهل سنت درباره حدیث و مباحث مربوط به آن بحث و بررسى شده است. سوم: سایر احادیث که به صورت روایة الابناء عن الآباء و به صورت سلسلة الذهب در کتب اهل سنت منعکس شده به آن‏ها اشاره شده است. گفتنى است همه مطالب این نوشتار بر اساس منابع معتبر اهل سنت مى‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Silsilat al-Dhahab as Narrated by the Sunnites

نویسنده [English]

  • Muhammad Muhsin Tabasī
چکیده [English]

This writing is organized in three stages. First: the hadīth of hisn (stronghold), its transmitters since the early period, the scribes of the hadīth, the historians' report, ways (of transmission) of the hadīth of hisn, Sunnites' confirmation of this hadīth. Second: hadīth of faith, its transmitters, Sunnite dignitaries confirming this hadīth, and the related topics of discourse. Third: other traditions related in the Sunnite books by way of riwāyat al-‘anbā’ ‘an al-ābā’ (reported traditions from forefathers).

کلیدواژه‌ها [English]

  • chains of transmission of hadīth
  • silsilat al-dhahab
  • Sunnites
  • Monotheism
  • faith
  • transmitters (of hadīth)