علما و رویکرد نوگرایی در ایران

نویسنده

بنیاد پژوهشهاى اسلامى - گروه تاریخ‏

چکیده

ورود اندیشه‌های نو و فن‌آوری‌های جدید در قرن 19 و 20 میلادی به ایران،زمینه تغییرات مادی و معنوی در حیات اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را فراهم آورد که برخی از این تغییرات از سوی ایشان با استقبال و پذیرش مواجه شد و برخی دیگر به دلایل مختلف فرصت جلوه‌گری نیافت.در پاسخ به این‌ سؤال که چرا برخی از نوآوری‌ها و نوگرایی‌ها در جامعه ایران فرصت ظهور نیافت؛علل و عوامل‌ متعددی را می‌توان برشمرد که از آن جمله:رویکرد فرهنگی-ارزشی موجود در جامعه ایران بود که به‌ راحتی تغییر در ساختار و شالودهء خود را بر نمی‌تافت بلکه با احتیاط و رعایت حساسیت‌های خاص به‌ چینش و جذب عناصر مطلوب می‌پرداخت.در این میان نقش علما در پذیرش و عدم‌پذیرش‌ پدیده‌های نوی وارداتی،نقش تأثیرگذار و قابل تأملی است که نیاز به دقت بیشتری دارد چگونه ورود اندیشه‌ها و پدیده‌های نوین به ایران،حامیان نوگرایی و تجدد در ایران،موضعگیری علما نسبت به‌ پدیده‌های نو و بازتاب نظر علما در جامعه و تحلیل دلایل ایشان از جمله نکاتی است که در این‌ نوشتار بدان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scholars and Modernism in Iran

نویسنده [English]

  • Muhammad ‘Alī Qā’imī
چکیده [English]

In response to the question, "Why did some innovations and modernism not find a chance to emerge in the Iranian society?" Numerous factors can be recounted, including the cultural-value approach existing in Iranian society. In the meantime, the role of the scholars in acceptance and non-acceptance of the imported modern phenomena is both impressive and inspiring which require more deliberation. The present article is undertaking to study and analyze the above issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernism
  • scholars
  • intellectuals
  • the Qajars
  • traditionalism
  • constitutional
  • modernization
  • constitution