نو شدن جهان و نوآوری انسان

نویسنده

سردبیر و مدیر مسئول

چکیده

نویسنده با نگاهی حکیمانه به طبیعت و زندگی انسان نو شدن حیات را نشان می‌دهد،و آیه 29 سورهء الرحمن را دلیل بر ابداع آفریدگار می‌شمرد،سپس به این حقیقت می‌رسد که فکر بکر و نوآوری، تکمیل و بهبود مصنوعات آدمی را همراه دارد،و ثمرهء سرشت نوگرا و کمال طلب انسان است. از نظر قرآن کریم همهء عوامل طبیعی مسخر و فرمانبردار آدمیزاد آفریده شده،تا انسان باهوش و خرد و استعداد خداداد در آن‌ها تصرف کند،و با مصنوعات و فرآورده‌های جدید،هم مظهر خلاقیت‌ آفریدگار متعال شود،و هم در زندگی دنیوی به تعالی و پیشرفت نایل گردد. نوآوری در تحقیقات علمی و تدریس در حوزه و دانشگاه که دو قطب علمی کشور است ضرورت‌ بیشتر و ثمرات مهمتری دارد،زیرا ما در زمانی زندگی می‌کنیم که مستقل زیستن و هویت فرهنگی و ملی خود را پاس داشتن وابسته به نوآوری و شکوفایی در علم و صنعت و حتی تبلیغات مذهبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi