امین خولی و مؤلفه های تفسیر ادبی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تفسیر ادبی گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین حوزه تفسیر قرآن کریم است که امروزه گاه از آن به منهج یا روش و گاه از آن به اتجاه یا گرایش تفسیری یاد می‌شود.تفسیر ادبی گسترده‌ای به وسعت ادبیات و فرهنگ دارد،اما امروزه در نگاهی سطحی و محدود،تفسیر ادبی به تفاسیر مبتنی بر چند علم ادبی- که دست‌کم دو قرن پس از نزول قرآن تدوین شدند-تنزل یافته است.در دوره معاصر امین خولی با معرفی قرآن کریم به عنوان یک شاهکار ادبی،بر ضرورت ارائه تفسیری ادبی-به معنای عامش- تأکید کرده است.در مقاله حاضر تلاش شده مؤلفه‌های تفسیر ادبی و گستره آن-که برخلاف برداشت‌ رایج از تفسیر ادبی است-معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amīn Khawlī and the Components of Literary Interpretation

نویسنده [English]

  • Sayyid Mahmūd Tayyib Husaynī
چکیده [English]

Literary interpretation is as expansive as the literature and culture; nowadays, however, this has been reduced to several literary sciences – which have been formulated at least two centuries before the revelation of the Qur'an. Introducing the Qur'an as a literary masterpiece, Amīn Khawlī in the contemporary era has emphasized the necessity of providing literary interpretation – in its general sense. In this writing, it is attempted to introduce the components of literary interpretation and its wide application – as apposed to the prevalent impression of literary interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretation
  • literary interpretation
  • literary sciences
  • Amīn Khawlī
  • sociology
  • psychology