کاوشی فلسفی در مسئله صفات خداوند در پرتو احادیث امام رضا علیه السلام

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده

طرح مباحث الهیات توسط ائمه عیله السلام و تجزیه و تحلیل آن،در ظهور تفکر شیعی در قالب عقل‌ فلسفی تأثیر بسزایی داشته است و مسئله صفات خداوند از جمله این مباحث است. اهمیت ویژه این مسئله از سویی و اختلافی بودن مبانی و نظریات گوناگون از سوی دیگر موجب طرح‌ گسترده آن در احادیث و روایات ائمه علیه السلام است.این نوشتار که با قلمی فلسفی به شرح و توضیح‌ احادیث امام رضا علیه السلام در این خصوص می‌پردازد ابتدا به اختصار به نظریات گوناگون اشاره نموده، آن‌گاه با استمداد از مضامین عالی و بلند روایات رضوی به اثبات عینیت ذات و صفات در حضرت‌ احدیت می‌پردازد. سپس از این مقام گام فراتر نهاده،به دقایق و لطایفی در احادیث حضرت اشاره می‌شود که در آن‌ها حضرت رب العالمین یگانه مصداق برای صفات کمالی شمرده می‌شود.آن‌گاه از چشم‌انداز فلسفی و با استناد به کلام فلاسفه اسلامی به تبیین و تشریح این مهم اقدام و از ظاهر تناقض‌گونه آن،رفع‌ ابهام می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Philosophical Examination of Divine Attributes in Light of Imam Rizā (A.S.)'s Traditions

نویسندگان [English]

  • Ja‘far Shānazarī 1
  • Nafīsa Ahl Sarmadī 2
1
2
چکیده [English]

Raising theological issues by the Infallible Imams (A.S.) has been greatly influential in the emergence of Shī‘ī thinking in the form of philosophical reasonong. In a philosophical vein, this article explains the traditions of Imam Rizā (A.S.) on the identification of Divine Attributes with the Essence of Divine Unity, and has examined this issue from a philosophical perspective and according to Muslim philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pure simplicity
  • simile
  • transcendence
  • identification of the Essence and Attribute
  • copulative existence