بررسی هویت انسان از دیدگاه روان شناسی اسلامی

نویسنده

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

شکل‌یابی هویت انسان براساس دیدگاه اسلام،برخاسته از حاکمیت عقل مطبوع بر شهوت می‌باشد. نویسنده با توجه به این اصل،با نگاهی علمی به مسئله نگریسته و ضمن آوردن دلیل متقن بر واقع‌گرایی روان‌شناسی اسلامی،به این نتیجه رسیده که بررسی هویت انسان موجب شناخت بیشتر نفس و حسی شدن عامل حیات در هر فرد می‌شود و پیامد آن،فرد وجود عامل حیات را در فعالیت‌های روزانهء خود مشاهده می‌نماید و می‌تواند با اراده خود،رنگ الهی به آن ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Human Identity from the Viewpoint of Islamic Psychology

نویسنده [English]

  • Sayyid Abul Qāsim Husaynī
چکیده [English]

From the Islamic viewpoint, the formation of human identity originates from the authority of natural intellect over lust. Having this in mind, the writer has taken a scientific look at the issue and, while giving substantial reasons for the realism of Islamic psychology, has drawn the conclusion that the study of human identity brings on further cognition of the carnal self (nafs) and sensualization of the factor of life in every individual, which would enable the individual to notice the factor of life in his daily activities and thus intentionally give them a Divine color.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human being
  • identity
  • psychology
  • Islam
  • carnal self
  • inner nature