پایه شمعدان‌های صفوی در موزه مرکزی آستان قدس

نویسنده

دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه باستان شناسی، تهران، ایران، کارشناس پژوهش موزۀ آستان قدس رضوی

چکیده

وجود بارگاه رضوی در درازای تاریخ خود،تأثیر همه‌جانبه‌ای بر فرهنگ و هنر ایرانی داشته است. شکل‌گیری تدریجی موزهء آستان قدس و نگه‌داری اشیاء قدیمی در آن،پدیده‌ای در همین راستا است.در این نوشتار شمعدان‌های دوره صفوی که از اقلام روشنایی محسوب می‌شده،از بعد هنری و فرهنگی،معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Safavid Candlesticks Preserved in the AQR Museum

نویسنده [English]

  • Maytham Jalālī
چکیده [English]

The Holy Shrine of Imam Rizā (A.S.) has had a comprehensive impact on the Iranian culture and art. Gradual formation of the AQR Museum and the preservation of old objects there, is part of this impact. The present study introduces, from the cultural and artistic dimensions, these candlesticks of the Safavid period, which are regarded as lighting devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • candlesticks
  • Safavid
  • metal-working
  • engraving