نسخه ای بازیافته از کتاب اربعین ملا فتح الله قزوینی

نویسنده

استاد دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توجه علمای اسلام از گذشته به کاربرد ریاضیات به‌ویژه عدد،موضوعی است که نویسنده به بهانه‌ معرفی کتاب اربعین ملا فتح الله قزوینی،به آن پرداخته،ضمن آن ک سیر تاریخی علم ریاضی در میان دانشمندان اسلامی هم مورد عنایت وی بوده است.ملا فتح الله کتاب خود را به شیوه منتجب‌ الدین نگاشته،یعنی چهل حدیث از چهل منبع در مناقب حضرت علی علیه السلام نقل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Retrieved Copy of Mullā Fath Allāh Qazwīnī's Arba‘īn

نویسنده [English]

  • Mahmūd Yazdī Mutlaq (Fāzil)
چکیده [English]

Muslim scholars' interest in the application of mathematics, especially numbers, since the past is an issue that the writer of the present article has dealt with while introducing Mullā Fath Allāh Qazwīnī's Arba‘īn, with the consideration of the historical course of development of mathematics among the Muslim scholars. Mullā Fath Allāh has composed his book in the style of Muntakhab al-Dīn; namely, he has related forty traditions from forty sources on the virtues of Imam ‘Alī (A.S.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematics
  • numbers
  • numerology
  • the number arba‘īn
  • forty traditions