عقل گرایی و جامعه نگری دو ویژگی تفاسیر اجتماعی معاصر

نویسنده

دانشجوی دکترای الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی - واحد علوم و تحقیقیات

چکیده

تحولات فکری جهان اسلام در قرن چهارم هجری،برآیند رویکرد تازه‌ای بود به قرآن که در مجموع، نهضت اصلاحی را شکل می‌داد.عقل‌گرایی و جامعه‌نگری در تفسیر،دو ویژگی بود که در احیاگری‌ دینی مورد توجه اصلاح‌گران واقع شد.نویسنده کوشیده تا شاخصه‌های این جریان تفسیری را بازخوانی و بازشناسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rationalism and Social-Orientedness, two Features of Social Interpretations

نویسنده [English]

  • Majīd Kabīriyān
چکیده [English]

Intellectual developments of the Muslim world in 14th/20th century were the resultant of a new approach to the Qur'an which all in all gave rise to the reformative movement. Rationalism and social-orientedness in interpretation were the two features which attracted the reformists' attention in religious revivalism. The writer is trying to delve into and recognize the different branches of this exegetical process.