رنگ ها و پیام ها در قرآن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

امروزه نقش رنگ در زندگی بشر کاملا مشخص شده است.رنگ‌ها در روان انسان تحول و دگرگونی‌ ایجاد می‌کنند و امور او را تحت سیطره خود در می‌آورند.هر آنچه در طبیعت وجود دارد به نوعی با ساختمان روحی و جسمی انسان مرتبط است.رنگ‌های موجود در طبیعت در واقع،تعدیل‌کننده‌ نیازهای روحی و روانی انسان هستند.همچنین تأمین‌کننده سلامت چشم و ایجادکننده تعادل در جسم و روح نیز می‌باشند.در اسلام توجه خاصی به مسئله رنگ شده و توصیه‌های بسیار درباره رنگ‌ لباس و تأثیرپذیری نامحسوس و کلی آن در زندگی،حاکی از این مهم می‌باشد.رنگ‌های بیان شده‌ در قرآن کریم نیز از این نکته مستثنا نیستند.در مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم که در قرآن کریم از چه رنگ‌هایی یاد شده و بیشترین رنگ به کار رفته در قرآن،چه رنگی است؟آیات‌ متعددی در قرآن پیرامون رنگ‌های زرد،آبی،قرمز،سبز،سفید و سیاه وجود دارد که در هر یک از آن‌ها بر موقعیت و اثر روحی و روانی رنگ‌ها تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Colors and their Messages in the Qur'an

نویسنده [English]

  • Tayyiba Bilvardī
چکیده [English]

Islam has paid special attention to colors and there are plentiful recommendations by religious dignitaries in relation to selecting the color of one's clothing. Dealing with colors in various verses of the Qur'an indicates the importance that the writer of this article gives to the messages of the Qur'an and their spiritual and psychological impact on human mind and soul.