حسد و بازتاب آن در ادب فارسی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

چکیده

صفت نکوهیده حسد،تأثیری عمیق در انحراف طبع انسانی و گریز او از مسیر خیرخواهی دارد.این‌ مقوله در پهنه شعر و ادب پارسی همواره مورد عنایت قرار گرفته است.نویسنده تلاش کرده با ذکر نمونه‌هایی،دغدغه شاعران را از پدید آمدن این خصلت در درون انسان،بیان کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jealousy and its Reflection in Persian Literature

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Alī Ardalān Javān
چکیده [English]

The ugly trait of jealousy has a serious impact on the distortion of human beings' purity of conscience and disposition. This issue has received attention in expanse of Persian poetry and literature. Citing examples, the writer has attempted to express the poets' concern with the emergence of this trait in human beings.