آسیب شناسی اخلاقی وحدت در سیره نبوی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

وحدت امت اسلامی به عنوان یک هدف آرمانی و وظیفه‌ای همگانی جایگاه با اهمیتی در منابع دینی‌ دارد.مبانی ایمانی و اخلاقی نقشی سازنده بر وحدت‌گرایی اسلامی دارند.به همین مقیاس،صفات‌ نفسانی و ضد ارزشی نیز عامل تهدیدکننده‌ای برای وحدت اسلامی به شمار می‌آیند.در این مقاله‌ ضمن اشاره به موانع و آسیب‌های وحدت‌گرایی از بعد اخلاقی،با استفاده از منابع دینی به ویژه سیره‌ نبوی تعدادی از صفات نفسانی تهدیدکننده وحدت،یاد شده و بر لزوم پرهیز از آن‌ها در نظام تربیتی‌ اسلام تأکید گردیده است.در پایان این نتیجه به دست آمده که در وحدت‌گرایی رعایت اخلاق،کنترل‌ نفسانیات و گرایش‌های خودخواهانه،نقش مهم و بسزایی دارد و در نظام تربیتی اسلام و اخلاق‌ اجتماعی مطابق سیره نبوی باید وحدت‌گرایی به عنوان یک هدف متعالی و الزامات اخلاقی آن مورد توجه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Ethical Pathology of Unitarianism in the Life History (Sīra) of the Prophet (S.A.W.)

نویسنده [English]

  • Ahmad Jamālīzāda
چکیده [English]

In this article, the obstacles and pathologies of unity are studied from the ethical standpoint in the life history of the Prophet (S.A.W.). Cynicism and mistrust, jealousy and suspicion, and bigotry are regarded as the source of disunity, and ethical evils which have been frequently reproached in the sīra of the Prophet (S.A.W.).