نقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی _ واحد بجنورد

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی

چکیده

دوران ولایتعهدی امام رضا علیه السلام در خراسان با تحولاتی عمده همراه است.امام اگرچه با نارضایتی به‌ ولایتعهدی تن داد،اما خود را از تما فعالیت‌های سیاسی و حکومتی دور نمود.حضور مأمون در مرو و نقش فضل بن سهل وزیر وی در اداره امور خلافت اسلامی سبب شده بود تا جهان اسلام دستخوش‌ آشوب و هرج‌ومرج گردد.شورش‌های پیاپی در مصر،سوریه،یمن،عراق و دیگر شهرهای اسلامی‌ نتیجه حضور مأمون در مرو بود.امام علیه السلام با آگاهی از ضرورت انسجام جامعه اسلامی برای برقراری‌ آرامش به سرزمین‌های مسلمانان،مأمون را از غفلت خویش آگاه کرده،ضرورت عزیمت به بغداد را به‌ وی گوشزد نمودند.تأثیر مستقیم ولایتعهدی امام علیه السلام در رفع شورش‌های علویان بسیار مهم بود.در این میان اقدامات دیگر امام رضا علیه السلام در تعالیم دینی شیعیان و مناظرات آن حضرت با علمای ادیان، در جهت وحدت و وفاق دینی جامعه اسلامی برمبنای توجه به اصول اعتقادات ادیان قابل توجه‌ است.

عنوان مقاله [English]

The Role of Imam Al-Rizā (A.S.) in Religious Unity and Islamic Solidarity of the Abbasid Era

نویسندگان [English]

  • Amir Akbari 1
  • Bahman Barātī Dasht-i Bayāz 2
1
2
چکیده [English]

During the turbulent Caliphate of the Abbasid Ma’mūn, the only one who was able to call the Muslim community to unity was Imam al-Rizā (A.S.). He would far-sightedly adopt a stance in any arising opportunity that could reduce the grounds for disunity and divergence among the Muslims. In this article, attempts are made to analyze the role of Imam al-Rizā (A.S.) from this standpoint.