مبانی اتحاد ملی؛ اخلاق و عدالت

نویسنده

بنیاد پژوهشهای اسلامی - مجلۀ مشکوة

چکیده

دو عامل اخلاق و عدالت یکی در عرصه خودسازی و دیگری در تأمین حقوق فردی و اجتماعی، می‌تواند بسترساز اتحاد و انسجام یک جامعه باشد.نویسنده این مسئله را بیشتر با نگاه قرآنی و روایی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده در جامعه‌ای که این دو مقوله عینیت یافته و همه‌ افراد در همه طبقات متعهد به آن باشند،اتحاد و همبستگی امری پایدار و خدشه ناپذیر خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

The Principles of National Unity, Morality, and Justice

نویسنده [English]

  • Husayn Tāhirī Wahdatī
چکیده [English]

The two factors of morality and justice, one in self-improvement and the other in providing social and individual rights, can pave the way for the unity and solidarity of a society. The writer has addressed this issue more from a Qur'anic and traditional viewpoint, concluding that unity and solidarity would be a perpetual and inviolable entity in a society in which these two features have been actualized and all the people from all walks of life are committed to them.