اتحاد ملی و انسجام اسلامی از نگاه قرآن و سنت

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

سیرهء پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله آیینه تمام‌نمای انسجام اسلامی است.نویسنده در این نوشتار با تأکید بر این‌ مهم و ضرورت وحدت جوامع اسلامی،به مقوله تقوا به عنوان تأثیرگذار در ایجاد اتحاد پرداخته‌ و عبادات دسته‌جمعی سفارش شده را نیز،نماد یکپارچگی امت اسلامی می‌داند.

عنوان مقاله [English]

National Unity and Solidarity in Light of the Qur'an and Sunna

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Alā al-Dīn Shāhrukhī
چکیده [English]

The Holy Prophet (S.A.W.)'s life story is a full-length mirror reflecting the Islamic integrity and solidarity. With an emphasis on this issue and the necessity of unity among the Muslim communities, the writer addresses taqwā (piety) as a factor of unity and considers congregational worships and prayers as a symbol of the Muslim Umma integrity.