انسان و ارزش مداری

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ارزش‌ها چگونه به وجود آمده‌اند؟آیا ارزش‌ها نیز به مانند واقعیت‌های اجتماعی،امور واقعی و حقیقی‌اند؟آیا ارزش‌ها به مانند نهادها واقعیت دارند؟چگونه انسان،ارزش را ارزش می‌کند؟آیا انسان می‌تواند بدون ارزش(ارزش‌ها)زندگی کند؟ارزش‌ها چه نیازی یا میلی از نیازها و امیال انسان‌ را پاسخ می‌دهند؟راستی کدام ارزش‌ها(اخلاقی،اجتماعی و مذهبی)خواسته‌های انسانی را پاسخ‌ می‌دهند و کدام اولویت دارند؟نویسنده بر آن است حسب فرصت نوشتار،به این پرسش‌ها پاسخ‌ دهد.

عنوان مقاله [English]

Human Beings and Value-Orientedness

نویسنده [English]

  • Sayyid Muhammad Thaqafī
چکیده [English]

How are ethical values created? Are values, like social realities, real entities? Can human beings live without values? Which (moral, social, religious) values fulfill human requirements? The author is attempting to answer these questions within time limits of this article.